Vi genomför en uppdatering av Byggkatalogen där vi integrerar företag från den tidigare fristående tjänsten Företagssök. Vi hoppas att arbetet ska påverka dig så lite som möjligt!
Leverantör

BESAB AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget erbjuder service inom fyra huvudområden: betongsprutning, injektering, grundförstärkning samt betongreparationer. Därutöver utförs bland annat även bergförstärkning, skrotning samt uppförande av brandskydd och konstbetong.