Leverantör

BESAB AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget erbjuder service inom fyra huvudområden: betongsprutning, injektering, grundförstärkning samt betongreparationer. Därutöver utförs bland annat även bergförstärkning, skrotning samt uppförande av brandskydd och konstbetong.