Vi genomför en uppdatering av Byggkatalogen där vi integrerar företag från den tidigare fristående tjänsten Företagssök. Vi hoppas att arbetet ska påverka dig så lite som möjligt!
Leverantör

Bergvik Sweden AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Bergvik Swedens, fd Flooring, AB:s produkter innefattar Iso Floor som är ett stabilt och flexibelt golvsystem för optimal tillgänglighet till El- och VVS- installationer i alla tänkbara utrymmen såsom elektriska driftrum, datorhallar, nät-, transformator- samt telefonväxelstationer, kontrollrum, kontor etc.

Golvet HiFlex Floor är det högbyggda ställverksgolvet som ger dig som slutanvändare mer tid att besluta vilken el-utrustning du ska ha. HiFlex Floor är alternativet till betongbjälklag där felplacerade hålslitsar kan försena och fördyra projektet.

En tredje produkt är Tech Floor som är ett standardgolv för installationer i kontor, datorhallar, laboratorier och liknande. Ett golv för låga golvhöjder och begränsade laster.

Bergvik har även Seismic Floor, det jordbävningssäkra alternativet.

Sedan 2016 har vi även installationstaket Iso Flex-Grid med i vår produktportfölj. 
Ett flexibelt installationstak som fungerar som både ett komplett skensystem för upphängning av strömskenor, kabelstegar m.m. samt som en avskild returluftkanal. 

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video