Leverantör

Bergteamet Raiseboring Europe AB

Företagsbeskrivning

Bergteamet Raiseboring Europe AB levererar borrutrustning och maskiner till gruvindustrin. Företaget erbjuder även dränkbara dräneringspumpar till gruvor.