Företag

Bergsbyggarna Orustvillan AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget tllverkar prefabricerade byggelement i egen fabrik i Ellös på Orust och monterar byggelement, samt vidare byggnation på tomt fram till hus.