Leverantör

Bellalite Ljusdesign AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget är ett grossistföretag och distributörer för belysningsprodukter inom bl.a. scen, studio, teater, television och miljöbelysning.