Företag

BEFAB Schakt AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Upplöst genom fusion 2017-04-13 med Swerock Aktiebolag Leverantör framförallt inom yttre miljö. Verksamheten omfattar allt från material, planering och tillstånd till transporter, maskiner, entreprenad samt drift och underhåll.