Leverantör

Bauer Watertechnology Systems AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Vattenbehandlingstekniken möjliggör en energirenovering med samtidig energieffektivisering för optimal, långsiktig, ekonomisk och hållbar drift i vattensystem. I befintliga system möjliggörs sänkning av drift- service- underhåll- och energikostnader.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video