Företag

Bastec AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget utvecklar och marknadsför system för byggnadsautomation så som styrning, reglering, övervakning, larmhantering och energiuppföljning i fastigheter.

Företagets samtliga miljöbedömningar