Leverantör

BASTAonline AB

Företagsbeskrivning

BASTA är ett icke-vinstdrivande företag som ägs gemensamt av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier. Det praktiska arbetet i BASTA sköts av personal inom IVL. Företaget erbjuder stöd i arbetet med hållbara materialval med hjälp av databaserna BASTA och BETA.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Nyhetsartiklar

Vägen till giftfritt byggande

Vägen till giftfritt byggande

Vårens BASTA-dag med temat "Vägen till giftfritt byggande" har gått av stapeln. Den ordnas av IVL och BASTA gemensamt. Digitalisering och substitionslagstiftning för hormonstörande ämnen var några av dagens ämnen.

BASTA-dagen 2017

BASTA-dagen 2017

Igår 7 november besökte delar av Byggkatalogens redaktion BASTA-dagen, som årligen ordnas av BASTA och IVL. Dagen handlar om miljöbedömningar och andra miljöfrågor som är intressanta ur både tillverkar- och användarperspektiv inom byggbranschen. Leverantörer, entreprenörer, beställare och myndigheter delar med sig av sina erfarenheter och utmaningar inom främst kemikalieområdet.