Företag

BASF AB

Produkter

Företagsbeskrivning

BASF har, med affärsområdet Construction Chemicals, försäljningen i Sverige av PCIs fäst- och fogbruk samt tätskikt för kakel och klinker och natursten.

Nyhetsartiklar