Vi genomför en uppdatering av Byggkatalogen där vi integrerar företag från den tidigare fristående tjänsten Företagssök. Vi hoppas att arbetet ska påverka dig så lite som möjligt!
Leverantör

Badex AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Sortiment innehåller kvalitetsvaror från Europas ledande tillverkare och företagets mål är att leverera produkter som slutkunden ska vara nöjd med lång tid framöver, t ex undviker företaget produkter med svaga detaljer av plast och liknande.