Leverantör

Bacca ByggKemi AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Tillverkare av kemisk-tekniska produkter. Produktlinjen sträcker sig från golvbeläggningar, dammbindare, lacker, trafiklinjefärg och kraftiga industrirengöringsmedel till kitter och fogmassor.

Företagets samtliga miljöbedömningar