Företag

Axalta Powder Coating Systems Nordic AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget är en leverantör av pulverfärg, våtfärg och elektroforeslacker (ED-lacker) - för industriell användning på alla ytor och underlag.

Företagets samtliga miljöbedömningar