Företag

Avidicare AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Avidicare är ett forskningsbaserat medicintekniskt företag som utvecklar system för hantering av luftburna bakterier, virus och föroreningar på sjukhus.