Leverantör

Avfallskvarn Disposer AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Sedan 1998 säljer och marknadsför företaget ett heltäckande sortiment av avfallskvarnar för hushåll, restauranger och storkök.