Företag

Assa OEM AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Upplöst genom fusion 2018-11-28 med ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB ASSA OEM levererar beslag för fönster och fönsterdörrar samt beslag för dörrar. Tillverkningen är anpassad för såväl standardlösningar som kundspecifika lösningar.

Företagets samtliga miljöbedömningar