Leverantör

Arvidssons Snickeri Mjöbäck AB

Företagsbeskrivning

Arvidssons Snickeri Mjöbäck AB specialiserar sig på att bygga egenproducerade privatbostäder i trä. Utöver trähus producerar företaget även garage och carports i trä.