Leverantör

Arne & Sten Westin AB

Företagsbeskrivning

Likvidation avslutad 2016-06-07. Företaget tillhandahåller golv för verkstadsindustrin, storkök, bilutställningshallar och butiker samt kompletteringsprodukter för betonglagningar.