Leverantör

Arex AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Arex AB levererar plastprodukter för luft, energi, och annan industriteknik. Kärnverksamheten omfattar industrifläktar, kanalsystem, värmeväxlare och avskiljare för korrosiv miljö.

Företagets samtliga miljöbedömningar