Leverantör

Antopus Concrete Solution AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget är verksamt inom fyra områden; FLOOR – INFRA – ROOF – INNOVATION .

Isobetong® by LithoPore® är en biotekniskt framställd lättviktsfyllnad/-isolering som tillverkas i mobila fabriker genom att enbart tillsätta cement, luft och vatten.

Isobetong® är registrerad i Basta, miljöbedömd av Sunda Hus samt märkt med den tyska miljömärkningen Den Blå Ängeln. Produkten är även listad i Svanens Husproduktportal och får användas i Svanenmärkta byggnader.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video