Annat, Entreprenör, Konsult

Ånge Fastighets- och Industriaktiebolag (ÅFA)