Leverantör

Alusol Försäljnings AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget producerar även fasad- och ventilationsgaller samt även fasadpersienner. I projekteringen används ett datoriserat beräkningsprogram för solavskärmning. En viktig del av företagets verksamhet är också monteringen av de egna produkterna ute på byggarbetsplatserna.

Företaget är medlem i Svenska Solskyddsförbundet.

Företagets samtliga miljöbedömningar