Företag

ALT Hiss AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget säljer och installerar alla typer av hissar, från småvaruhissar (>50kg) till truck- och lasthissar för industrin (ca 10 ton) samt handikapphissar för placering i trappor eller med schakt. Företaget säljer även rulltrappor.

Företagets samtliga miljöbedömningar