Företag

Allmogesnickerier Fönstersnickeri i Tänger AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget tillverkar bland annat allmogeprofilerade fönster, energiglasfönster, specialfönster, spröjsade fönster, fönsterdörrar, isolerglasfönster och kopplade 2-glas fönster.