Leverantör

Alfing i Älmhult AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget började på sextiotalet med tillverkning och montering av stolar. Främst var det då inredningar till skolor och universitet. Sortimentet har genom åren utökats med robusta stolar för arenor och komfortabla stolar för konferensanläggningar samt under de senaste åren med teleskopläktare för bl a multiarenor och andra arenor där stor flexibilitet önskas.

ISO 9000
Företagets konstruktion, tillverkning och montering följer ett internt kvalitetssystem som har ISO 9000-certifierats årligen sedan 1997.

Företagets samtliga miljöbedömningar