Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
Leverantör

Alfa Rör AB

Produkter

Företagsbeskrivning

ALFA va-system omfattar både rör och brunnar samt färdiga anläggningar som används inom såväl statliga verk, kommuner och företag som enskilda fastigheter.

ALFA RÖR AB ägs av delägarna Meag Va-system AB, STARKA Betongindustrier, AB Dahlgrens Cementgjuteri och Visby Cementvaru AB.

Företagets samtliga miljöbedömningar