Leverantör

Alfa Laval Nordic AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Alfa Laval levererar produkter inom värmeöverföring, separering och flödeshantering.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video

Nyhetsartiklar

AHRI-certifierade plattvärmeväxlare

AHRI-certifierade plattvärmeväxlare

AlfaQ-serien är en serie packningsförsedda plattvärmeväxlare för uppvärmning och kyla i industrier, HVAC-system, fjärrvärme och fjärrkyla, datacenters m m. Plattvärmeväxlarna är AHRI-certifierade vilket säkerställer att de presterar enligt tillverkarens angivna värden.