Företag

Akzo Nobel Industrial Finishes AB

Företagsbeskrivning

Företaget tillverkar och säljer i första hand färgprodukter för bandlackeringsindustrin.

Miljöbedömningar (Bedömda varumärken)