Företag

Akzo Nobel Deco Sverige AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Akzo Nobel Decorative Coatings AB, med varumärket Nordsjö, utvecklar, producerar och marknadsför konsumentfärg och färgtillbehör.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Nyhetsartiklar