Företag

AkkaFRAKT i Skåne ek för

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget erbjuder marknaden transport- och logistiklösningar inom de flesta områden. Verksamheten är organiserad i tre affärsområden: Entreprenad, Agro/Special och Logistik. Säljer även matjord, grus och makadam till främst privatpersoner.

Företagets samtliga miljöbedömningar