Leverantör

Ajour Trading Sweden AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget arbetar med renovering, behandling och underhåll av golv. En tjänst för golvvård som heter Perform Floor-Recond System finns.

Företagets samtliga miljöbedömningar