Leverantör

ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG

Företagsbeskrivning

ACO Group erbjuder systemlösningar inom avvattnings- och avskiljarteknik som exempelvis linjeavvattning, brunn-, ränn- och rörsystem, fett-, olje- och slamavskiljare för parkeringsplatser, gågator, industrier, storkök, tunnlar, flygplatser m m. Se även www.aco-nordic.se

Företagets samtliga miljöbedömningar