Företag

ABB AB

Produkter

Företagsbeskrivning

ABB:s verksamhet är organiserad i fem globala divisioner, vilket i sin tur är uppbyggda av specifika affärsenheter inriktade på särskilda branscher och produktområden.

Divisionen Lågspänningsprodukter/Low Voltage Products tillverkar lågspänningsställverk, lågspänningsbrytare, övervakningsprodukter, kabeltillbehör, skyddskåpor och kabelsystem för att skydda människor, installationer och elektronisk utrustning från elektrisk överbelastning samt produkter och system för maskinsäkerhet. Divisionen producerar också KNX-system som integrerar och automatiserar elinstallationer, ventilationssystem samt säkerhets- och datakommunikationssystem i fastigheter. Även laddstationer för laddning av elbilar i både privat och offentlig miljö.