Företag

Sista versen 39234 AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Tillverkar orglar. Utför alla förekommande arbeten på orglar med elektriska och pneumatiska regerverk. Service, underhåll och renovering utgör viktiga delar för företagets fem anställda.