Företag

A.Mårtenssons Orgelfabrik AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Tillverkar orglar. Utför alla förekommande arbeten på orglar med elektriska och pneumatiska regerverk. Service, underhåll och renovering utgör viktiga delar för företagets fem anställda.