Entreprenör

Sandhults Maskinstation, Kjell-Åke Sandblom