BSAB

B (31)FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M

C (115)TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M

D (1263)MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M

E (274)PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER

F (277)MURVERK

G (615)KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT

H (296)KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR

I (221)SKIKT AV TERMOISOLERVAROR M M I HUS OCH I GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS

J (348)SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D

K (506)SKIKT AV SKIVOR

L (757)PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M

M (820)SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS

N (2582)KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M

P (2403)APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

Q (1057)APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

R (232)ISOLERING AV INSTALLATIONER

S (1092)APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM

T (244)APPARATER OCH UTRUSTNING I TELE- OCH DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM

U (407)APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

W (235)APPARATER, MASKINER M M I TRANSPORTSYSTEM

X (2116)INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR

Y (38)MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M

Z (853)KONSTRUKTIONER AV DIVERSE MÄNGD-, FORM- ELLER SAKVAROR