BSAB

C (188)TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M

D (2134)MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M

E (483)PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER

F (514)MURVERK

G (783)KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT

H (402)KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR

I (417)SKIKT AV TERMOISOLERVAROR M M I HUS OCH I GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS

J (606)SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D

K (756)SKIKT AV SKIVOR

L (1360)PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M

M (1444)SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS

N (4092)KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M

P (3194)APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

Q (1502)APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

R (373)ISOLERING AV INSTALLATIONER

S (1609)APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM

T (353)APPARATER OCH UTRUSTNING I TELE- OCH DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM

U (534)APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

W (353)APPARATER, MASKINER M M I TRANSPORTSYSTEM

X (3142)INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR

Y (52)MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M

Z (1360)KONSTRUKTIONER AV DIVERSE MÄNGD-, FORM- ELLER SAKVAROR