BSAB

B (39)FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M

C (187)TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M

D (1890)MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M

E (435)PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER

F (449)MURVERK

G (814)KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT

H (381)KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR

I (363)SKIKT AV TERMOISOLERVAROR M M I HUS OCH I GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS

J (508)SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D

K (707)SKIKT AV SKIVOR

L (1176)PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M

M (1342)SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS

N (3590)KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M

P (3073)APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

Q (1276)APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

R (319)ISOLERING AV INSTALLATIONER

S (1416)APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM

T (316)APPARATER OCH UTRUSTNING I TELE- OCH DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM

U (473)APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

W (312)APPARATER, MASKINER M M I TRANSPORTSYSTEM

X (2841)INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR

Y (38)MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M

Z (1210)KONSTRUKTIONER AV DIVERSE MÄNGD-, FORM- ELLER SAKVAROR