Arbete med sökfunktionen pågår. Meddela oss gärna om ni finner konstigheter.
  • BSAB

BSAB

B (40)FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M

C (194)TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M

D (2150)MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M

E (468)PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER

F (481)MURVERK

G (901)KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT

H (429)KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR

I (348)SKIKT AV TERMOISOLERVAROR M M I HUS OCH I GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS

J (598)SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D

K (773)SKIKT AV SKIVOR

L (1280)PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M

M (1405)SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS

N (3907)KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M

P (3309)APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

Q (1353)APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

R (348)ISOLERING AV INSTALLATIONER

S (1597)APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM

T (321)APPARATER OCH UTRUSTNING I TELE- OCH DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM

U (478)APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

W (332)APPARATER, MASKINER M M I TRANSPORTSYSTEM

X (3158)INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR

Y (39)MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M

Z (1300)KONSTRUKTIONER AV DIVERSE MÄNGD-, FORM- ELLER SAKVAROR