BSAB

B (11)FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M

C (193)TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M

D (2088)MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M

E (474)PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER

F (483)MURVERK

G (798)KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT

H (411)KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR

I (409)SKIKT AV TERMOISOLERVAROR M M I HUS OCH I GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS

J (597)SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D

K (739)SKIKT AV SKIVOR

L (1341)PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M

M (1403)SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS

N (3901)KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M

P (3097)APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

Q (1409)APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

R (356)ISOLERING AV INSTALLATIONER

S (1536)APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM

T (318)APPARATER OCH UTRUSTNING I TELE- OCH DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM

U (485)APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

W (332)APPARATER, MASKINER M M I TRANSPORTSYSTEM

X (3046)INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR

Y (39)MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M

Z (1308)KONSTRUKTIONER AV DIVERSE MÄNGD-, FORM- ELLER SAKVAROR