BSAB

B (38)FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M

C (193)TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M

D (2163)MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M

E (465)PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER

F (480)MURVERK

G (915)KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT

H (429)KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR

I (355)SKIKT AV TERMOISOLERVAROR M M I HUS OCH I GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS

J (603)SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D

K (775)SKIKT AV SKIVOR

L (1272)PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M

M (1373)SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS

N (3950)KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M

P (3311)APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

Q (1363)APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

R (350)ISOLERING AV INSTALLATIONER

S (1622)APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM

T (336)APPARATER OCH UTRUSTNING I TELE- OCH DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM

U (482)APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

W (329)APPARATER, MASKINER M M I TRANSPORTSYSTEM

X (3202)INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR

Y (39)MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M

Z (1264)KONSTRUKTIONER AV DIVERSE MÄNGD-, FORM- ELLER SAKVAROR