BSAB

C (199)TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M

D (2107)MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M

E (510)PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER

F (520)MURVERK

G (783)KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT

H (410)KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR

I (415)SKIKT AV TERMOISOLERVAROR M M I HUS OCH I GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS

J (613)SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D

K (764)SKIKT AV SKIVOR

L (1387)PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M

M (1451)SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS

N (4095)KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M

P (3291)APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

Q (1507)APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

R (369)ISOLERING AV INSTALLATIONER

S (1680)APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM

T (348)APPARATER OCH UTRUSTNING I TELE- OCH DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM

U (530)APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

W (351)APPARATER, MASKINER M M I TRANSPORTSYSTEM

X (3190)INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR

Y (45)MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M

Z (1393)KONSTRUKTIONER AV DIVERSE MÄNGD-, FORM- ELLER SAKVAROR