BSAB

C (193)TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M

D (2161)MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M

E (503)PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER

F (518)MURVERK

G (786)KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT

H (404)KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR

I (414)SKIKT AV TERMOISOLERVAROR M M I HUS OCH I GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS

J (611)SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D

K (765)SKIKT AV SKIVOR

L (1380)PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M

M (1456)SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS

N (4109)KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M

P (3272)APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

Q (1499)APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

R (368)ISOLERING AV INSTALLATIONER

S (1668)APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM

T (346)APPARATER OCH UTRUSTNING I TELE- OCH DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM

U (534)APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

W (350)APPARATER, MASKINER M M I TRANSPORTSYSTEM

X (3188)INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR

Y (44)MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M

Z (1383)KONSTRUKTIONER AV DIVERSE MÄNGD-, FORM- ELLER SAKVAROR