BSAB

B (35)FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M

C (175)TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M

D (1543)MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M

E (336)PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER

F (381)MURVERK

G (701)KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT

H (354)KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR

I (280)SKIKT AV TERMOISOLERVAROR M M I HUS OCH I GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS

J (414)SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D

K (616)SKIKT AV SKIVOR

L (991)PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M

M (1078)SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS

N (2856)KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M

P (2583)APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

Q (1122)APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

R (259)ISOLERING AV INSTALLATIONER

S (1242)APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM

T (275)APPARATER OCH UTRUSTNING I TELE- OCH DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM

U (438)APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

W (256)APPARATER, MASKINER M M I TRANSPORTSYSTEM

X (2406)INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR

Y (38)MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M

Z (1065)KONSTRUKTIONER AV DIVERSE MÄNGD-, FORM- ELLER SAKVAROR