BSAB

B (35)FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M

C (162)TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M

D (1832)MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M

E (420)PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER

F (419)MURVERK

G (769)KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT

H (346)KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR

I (356)SKIKT AV TERMOISOLERVAROR M M I HUS OCH I GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS

J (518)SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D

K (657)SKIKT AV SKIVOR

L (1068)PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M

M (1195)SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS

N (3253)KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M

P (2894)APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

Q (1208)APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

R (333)ISOLERING AV INSTALLATIONER

S (1422)APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM

T (295)APPARATER OCH UTRUSTNING I TELE- OCH DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM

U (456)APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

W (291)APPARATER, MASKINER M M I TRANSPORTSYSTEM

X (2656)INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR

Y (39)MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M

Z (1103)KONSTRUKTIONER AV DIVERSE MÄNGD-, FORM- ELLER SAKVAROR