BSAB

B (32)FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M

C (135)TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M

D (1443)MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M

E (374)PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER

F (367)MURVERK

G (674)KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT

H (310)KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR

I (287)SKIKT AV TERMOISOLERVAROR M M I HUS OCH I GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS

J (375)SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D

K (569)SKIKT AV SKIVOR

L (921)PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M

M (904)SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS

N (2798)KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M

P (2566)APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

Q (1105)APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

R (285)ISOLERING AV INSTALLATIONER

S (1226)APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM

T (263)APPARATER OCH UTRUSTNING I TELE- OCH DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM

U (430)APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

W (263)APPARATER, MASKINER M M I TRANSPORTSYSTEM

X (2274)INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR

Y (38)MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M

Z (961)KONSTRUKTIONER AV DIVERSE MÄNGD-, FORM- ELLER SAKVAROR