Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • BSAB

BSAB

B (38)FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M

C (192)TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M

D (2214)MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M

E (465)PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER

F (485)MURVERK

G (940)KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT

H (429)KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR

I (364)SKIKT AV TERMOISOLERVAROR M M I HUS OCH I GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS

J (610)SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D

K (771)SKIKT AV SKIVOR

L (1272)PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M

M (1367)SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS

N (3976)KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M

P (3342)APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

Q (1346)APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

R (355)ISOLERING AV INSTALLATIONER

S (1656)APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM

T (344)APPARATER OCH UTRUSTNING I TELE- OCH DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM

U (489)APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

W (330)APPARATER, MASKINER M M I TRANSPORTSYSTEM

X (3198)INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR

Y (38)MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M

Z (1266)KONSTRUKTIONER AV DIVERSE MÄNGD-, FORM- ELLER SAKVAROR