BSAB

C (197)TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M

D (2145)MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M

E (491)PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER

F (527)MURVERK

G (779)KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT

H (402)KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR

I (418)SKIKT AV TERMOISOLERVAROR M M I HUS OCH I GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS

J (611)SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D

K (762)SKIKT AV SKIVOR

L (1372)PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M

M (1442)SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS

N (4139)KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M

P (3200)APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

Q (1504)APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

R (374)ISOLERING AV INSTALLATIONER

S (1599)APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM

T (356)APPARATER OCH UTRUSTNING I TELE- OCH DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM

U (536)APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

W (347)APPARATER, MASKINER M M I TRANSPORTSYSTEM

X (3146)INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR

Y (52)MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M

Z (1378)KONSTRUKTIONER AV DIVERSE MÄNGD-, FORM- ELLER SAKVAROR