BSAB

B (31)FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M

C (130)TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M

D (1359)MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M

E (304)PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER

F (297)MURVERK

G (627)KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT

H (297)KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR

I (269)SKIKT AV TERMOISOLERVAROR M M I HUS OCH I GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS

J (354)SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D

K (517)SKIKT AV SKIVOR

L (795)PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M

M (864)SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS

N (2666)KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M

P (2440)APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

Q (1088)APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

R (272)ISOLERING AV INSTALLATIONER

S (1123)APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM

T (257)APPARATER OCH UTRUSTNING I TELE- OCH DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM

U (416)APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

W (260)APPARATER, MASKINER M M I TRANSPORTSYSTEM

X (2214)INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR

Y (38)MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M

Z (877)KONSTRUKTIONER AV DIVERSE MÄNGD-, FORM- ELLER SAKVAROR