BSAB

B (35)FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M

C (143)TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M

D (1652)MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M

E (388)PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER

F (387)MURVERK

G (720)KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT

H (319)KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR

I (323)SKIKT AV TERMOISOLERVAROR M M I HUS OCH I GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS

J (447)SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D

K (618)SKIKT AV SKIVOR

L (1011)PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M

M (981)SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS

N (2935)KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M

P (2702)APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

Q (1133)APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

R (304)ISOLERING AV INSTALLATIONER

S (1374)APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM

T (277)APPARATER OCH UTRUSTNING I TELE- OCH DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM

U (439)APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

W (288)APPARATER, MASKINER M M I TRANSPORTSYSTEM

X (2379)INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR

Y (39)MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M

Z (1054)KONSTRUKTIONER AV DIVERSE MÄNGD-, FORM- ELLER SAKVAROR