• BSAB

BSAB

B (10)FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M

C (4)TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M

D (513)MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M

E (58)PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER

F (30)MURVERK

G (89)KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT

H (18)KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR

I (54)SKIKT AV TERMOISOLERVAROR M M I HUS OCH I GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS

J (152)SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D

K (88)SKIKT AV SKIVOR

L (152)PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M

M (91)SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS

N (849)KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M

P (521)APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

Q (126)APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

R (42)ISOLERING AV INSTALLATIONER

S (196)APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM

T (10)APPARATER OCH UTRUSTNING I TELE- OCH DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM

U (11)APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

W (58)APPARATER, MASKINER M M I TRANSPORTSYSTEM

X (385)INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR

Y (1)MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M

Z (181)DIVERSE TÄTNINGAR, KOMPLETTERINGAR, INFÄSTNINGAR O D