BSAB

C (192)TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M

D (2064)MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M

E (471)PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER

F (494)MURVERK

G (769)KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT

H (405)KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR

I (402)SKIKT AV TERMOISOLERVAROR M M I HUS OCH I GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS

J (602)SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D

K (741)SKIKT AV SKIVOR

L (1358)PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M

M (1379)SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS

N (3917)KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M

P (3112)APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

Q (1415)APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

R (354)ISOLERING AV INSTALLATIONER

S (1535)APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM

T (320)APPARATER OCH UTRUSTNING I TELE- OCH DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM

U (494)APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

W (332)APPARATER, MASKINER M M I TRANSPORTSYSTEM

X (3047)INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR

Y (41)MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M

Z (1340)KONSTRUKTIONER AV DIVERSE MÄNGD-, FORM- ELLER SAKVAROR