BSAB

B (34)FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M

C (170)TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M

D (1842)MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M

E (399)PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER

F (394)MURVERK

G (802)KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT

H (365)KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR

I (341)SKIKT AV TERMOISOLERVAROR M M I HUS OCH I GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS

J (458)SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D

K (673)SKIKT AV SKIVOR

L (1047)PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M

M (1224)SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS

N (3392)KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M

P (3164)APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

Q (1323)APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

R (296)ISOLERING AV INSTALLATIONER

S (1516)APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM

T (304)APPARATER OCH UTRUSTNING I TELE- OCH DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM

U (463)APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

W (319)APPARATER, MASKINER M M I TRANSPORTSYSTEM

X (2937)INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR

Y (39)MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M

Z (1109)KONSTRUKTIONER AV DIVERSE MÄNGD-, FORM- ELLER SAKVAROR