BSAB

C (194)TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M

D (2136)MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M

E (494)PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER

F (523)MURVERK

G (781)KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT

H (404)KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR

I (420)SKIKT AV TERMOISOLERVAROR M M I HUS OCH I GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS

J (612)SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D

K (763)SKIKT AV SKIVOR

L (1375)PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M

M (1432)SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS

N (4142)KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M

P (3206)APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

Q (1507)APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

R (376)ISOLERING AV INSTALLATIONER

S (1599)APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM

T (356)APPARATER OCH UTRUSTNING I TELE- OCH DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM

U (541)APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

W (350)APPARATER, MASKINER M M I TRANSPORTSYSTEM

X (3158)INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR

Y (55)MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M

Z (1384)KONSTRUKTIONER AV DIVERSE MÄNGD-, FORM- ELLER SAKVAROR