BSAB

C (191)TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M

D (2157)MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M

E (478)PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER

F (518)MURVERK

G (785)KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT

H (405)KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR

I (417)SKIKT AV TERMOISOLERVAROR M M I HUS OCH I GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS

J (609)SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D

K (762)SKIKT AV SKIVOR

L (1369)PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M

M (1448)SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS

N (4110)KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M

P (3208)APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

Q (1504)APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

R (373)ISOLERING AV INSTALLATIONER

S (1632)APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM

T (345)APPARATER OCH UTRUSTNING I TELE- OCH DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM

U (534)APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

W (355)APPARATER, MASKINER M M I TRANSPORTSYSTEM

X (3156)INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR

Y (52)MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M

Z (1368)KONSTRUKTIONER AV DIVERSE MÄNGD-, FORM- ELLER SAKVAROR