BSAB

B (96)FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M

C (179)TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M

D (2266)MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M

E (470)PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER

F (452)MURVERK

G (934)KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT

H (592)KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR

I (362)SKIKT AV TERMOISOLERVAROR M M I HUS OCH I GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS

J (762)SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D

K (743)SKIKT AV SKIVOR

L (1247)PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M

M (1237)SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS

N (3890)KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M

P (3639)APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

Q (1334)APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

R (331)ISOLERING AV INSTALLATIONER

S (1636)APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM

T (407)APPARATER OCH UTRUSTNING I TELE- OCH DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM

U (567)APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

W (355)APPARATER, MASKINER M M I TRANSPORTSYSTEM

X (3151)INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR

Y (37)MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M

Z (1268)KONSTRUKTIONER AV DIVERSE MÄNGD-, FORM- ELLER SAKVAROR