BSAB

C (192)TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M

D (2068)MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M

E (469)PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER

F (488)MURVERK

G (769)KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT

H (403)KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR

I (401)SKIKT AV TERMOISOLERVAROR M M I HUS OCH I GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS

J (595)SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D

K (730)SKIKT AV SKIVOR

L (1356)PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M

M (1393)SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS

N (3899)KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M

P (3102)APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

Q (1408)APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

R (348)ISOLERING AV INSTALLATIONER

S (1538)APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM

T (319)APPARATER OCH UTRUSTNING I TELE- OCH DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM

U (491)APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

W (332)APPARATER, MASKINER M M I TRANSPORTSYSTEM

X (3045)INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR

Y (39)MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M

Z (1307)KONSTRUKTIONER AV DIVERSE MÄNGD-, FORM- ELLER SAKVAROR