Annat, Entreprenör

VASIKKAVUOMA Utveckling Ekonomisk förening