Annat, Entreprenör

Fastighetsaktiebolaget Norrlandsgatan nr 7