Sök byggprodukter i Byggkatalogen

Byggkatalogen är sveriges mest använda informationstjänst för produkter inom bygg- och fastighetssektorn. I Byggkatalogen finns bearbetad, aktuell och strukturerad information om byggprodukter samlad på ett ställe. Här kan du söka och jämföra byggprodukter från sveriges samtliga leverantörer.

Nyheter /Fler nyheter från Svensk Byggtjänst

Byggfakta /Fler artiklar från Svensk Byggtjänst

Balkonger

En balkong är en, med skyddsräcke försedd, platta på utsidan av en byggnad. Den är oftast fribärande eller inbyggd i huskroppen. Balkonger räknas som stomkomplement, d v s den kompletterar stommen och överför inga laster, är inte bärande och kan avlägsnas utan att påverka byggnadens stabilitet.

Annonser

Annons
Flowcrete Sweden AB

Fogfria design- och industrigolv

Vi tillhandahåller ett brett golvsortiment av skräddarsydda systemlösningar och ger varje kund, liten som stor en unik service.

Annons
Kalea Lifts

Din hissexpert, för privat och offentlig miljö!


Modulbaserade hissar för
snabb och enkel installation.

Våra samarbetspartners