BYGGKATALOGEN 1
Badrumsinredning Balkonger Lekplats Trappor trafikräcken Parkmöbler passagesystem Innerdörrar Golv Ramper Staket Stängsel grindar Solskydd Idrottsanläggningar Hissar
 
VVS, VA och klimat » Rör, slang och teknisk armatur » 

Rör och rördelar


 
Bild
 
 
 

Markavloppsrör och rördelar av styv polyvinylklorid PVC för dag- och spillvatten i självfallsledningar, diameter 110-400mm.

 
 

Rör och rördelar av polyetylen (PE) för tryckavloppssystem, 32-630mm.

 
 

Dubbelväggiga markavloppsrör och rördelar av PP-plast med slät insida och korrugerad utsida, dimensioner från 160-630mm.

 
 

Rör och rördelar av PVC med muffar och tätningsringar för tryckavloppssystem.

 
 

Rör och formstycken av polypropen (PP) för avledning av avloppsvatten i byggnad och mark.

 
 

Rör och formstycken av PP för sammanfogning av avloppsrör i byggnad, minsta dimension 40mm samt tätningsringar av TPE.

 
 

Rör och rördelar av polypropen för dag- och spillvatten, ljuddämpande, rördelar försedda med fastsittande tätningsring.

 
 

Värmeisolerat och skyddsmantlat vattenledningsrör med inbyggd värmekabel.

 
 

Prefabricerat dräneringselement av plast enl SS 3520, inbyggt i en formpressad dräneringsskiva av EPS. Kulorna sammanhålls av ett latex-bitumenlim som samtidigt förhindrar vattenabsorption.

 
 

Kapillärrördelar av koppar med hårdlod. Grövre dimensioner med standard 70-108.

 
 
 

Geberitrör av vinyl och andra plastmaterial.

 
 

Rör av styv vinyl, runda specialrör och fyrkantrör.

 
 

Rörsystem för distribution av varm- och kallvatten inom fastigheter.

 
 

Förkromade kopparrör, glödgade eller halvhårda i raka längder.

 
 

Utloppssats med spillrör och vattenlås för exempelvis anslutning av en tvättmaskin m.m.

 
 

Avfettade rostfria rör avsedda för medicinska, industriella och andra rena gaser eller vätskor. Rören är förberedda för orbitalsvetsning, samt
märkta för spårbarhet. Anslutningsdiameter x godstjocklek: 6-54x1.0-2. Standarlängd 6 m.

 
 

Tappvattenrör av förnätad PE för markförläggning, ommantlade med blått PE-HD-skikt som skyddar mot UV-strålning.

 
 

Ljuddämpande spillvatten- och avloppssystem av PP-material med mineralfyllning.

 
 

System bestående av Rautitan PEX-rör med tillhörande rördelar avsett för installation av tappvattensystem, värmesystem samt kylsystem.

 
 

Rostfria svetsade rör, rördelar och flänsar för bl.a. pappers- och massaindustrin, kemisk- och petrokemisk industri, livsmedelsindustri, vattendistribution och vattenrening samt konstruktions- och dekorationsändamål.

 
 

Vatten- och avloppsledningar i rostfritt syrafast stål SS 2343.

 
 

Sjöledningar i rostfritt stål. Tryckklass 10 atö (16 atö provtryck).

 
 

Tappvattensystem för uppvärmning, kylning och varmvatten. , finns i ­dimension 16-63 mm.

 
 

Roth MultiPex® rörsystem är i första hand avsett för tappvatten-, värme- och kylsystem. Anpassat efter standarddimensionerna 12, 15, 18, 22, 28 och 32 mm.

 
 

Ett komplett snösmältningssystem för att hålla utomhusytor snö- och isfria
Uppvärmning av utomhusytor såsom infarter, ramper, torg, gågator, flyghangarer, fotbollsplaner etc. medför att dessa ytor på ett enkelt och ekonomiskt sätt kan hållas snö- och isfria.

 
 

Rör, brunnsringar och koner, brunnslock, passdelar, muffrör och lantbruksrör i olika dimensioner.

 
 

Ledningar och rördelar av polyeten i olika tryckklasser för bevattning m m.

 
 
 

Bockningsvänliga medicinska kopparrör med hårdhet R290 och renhet enligt SIS HB 370. Kan levereras i längder upp till 6000 mm.

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8

VVS, VA och klimat » Rör, slang och teknisk armatur » 

Rör och rördelar