BYGGKATALOGEN 1
Badrumsinredning Balkonger Lekplats Trappor trafikräcken Parkmöbler passagesystem Innerdörrar Golv Ramper Staket Stängsel grindar Solskydd Idrottsanläggningar Hissar
 
Byggmaterial » Isoleringsmaterial » 

Lösfyllnadsisolering


 
Bild
 
 
 

Stenull med låg bindemedelshalt för stoppningsisolering av ugnar, kassaskåp, branddörrar, rökkanaler m.m.

 
 

Finfördelad stenull för manuell (krattning) eller maskinell utläggning med Roxull Vindsullsspruta på plana vindsbjälklag.

 
 

Lösfyllnadsisolering av glasull att använda som tilläggsisolering av vindsbjälklag. Materialet läggs ut manuellt och krattas till jämn yta.

 
 

Lösullsisolering, består till 80% av återvunnet glas och innehåller inget bindemedel.

 
 

Hantverksmässigt tillverkad av furustubbar, gyllenbrun. Används främst till träpanel, timmerhus och trätak, t.ex spåntak. Förpackningar om fat 200 liter, dunk 25 liter resp 5 liter samt 1 liter styck.

 
 

Otjärat byggnadsdrev av linfiber till timmerhus, fönster m m.

 
 

Tjärat, slingat drev till timmerhus, fönster, spont, karmdrevning, slussportar, bergtunnlar m m.

 
 

Cellulosafiberbaserat värmeisoleringsmaterial i lös form för sprutisolering av väggar od.

 
 

Cellulosafiberbaserat värmeisoleringsmaterial i lös form för sprutisolering av brandklassade konstruktioner.

 
 

Cellulosafiberbaserat värmeisoleringsmaterial i lös form för sprutisolering av av sk kallvindar.

 
 

Träfiberisolering av ren gran- elle tallfiber för isolering av väggar, tak  m m.

 
 

Grovt strimlat tidningspapper bearbetrade till elastiska celllulosafiber för lösfyllnadsisolering av tak, golv och väggar.

 
 

Lösfyllnadsisolering av cellulosafiber av returpapper samt flamskyddsmedel, avsedd för horisontala eller svagt lutande inspekterbara bjälklag.

 
 

Lösfyllnadsisolering av cellulosa för sprutisolering av bjälklag, väggar och snedtak. Tillverkat av returpapper och flam/mögelskyddande salter.

 
 

Drevremsor av cellulosafiber av syreblekt mekanisk massa för drevning runt fönster, dörrar samt som tätning mellan timmerstockar/element.

 
 

Lösullsisolering av cellulosa.

 
 

Lösullsisolering av brandskyddande stenull. Även ljudisolerande och ej fuktabsorberande.

 
 

Sprutisolering av råmaterialet dagstidningar och mineraltillsats. Värmekonduktivitet 0,039 W/mK.

 
 

Träfiberisolering av gran för lösfyllnadsisolering. Kan användas både vid tilläggsisolering och nybyggnation.

 
 

Organisk lösull som tillverkas av cellulosafibrer från återvunna dagstidningar.

 
 

Miljövänlig isolering med högt brandmotstånd och ljudisolerande egenskaper.

 
 

Lindrev av linfibrer i rullar för drevning runt fönster, timmer- och plankstommar.

 
 

Granfiber för värmeisolering av bjälklag, materialet är i lös form, sprutas.

 
 

Gran- och tallfiber för värmeisolering av golv, väggar och tak.

 
 

Isolering tillverkat av återvunnet tidningspapper för tilläggsisolering av gamla hus eller isolering i nya hus. Brandsäkert, ljudisolerande, värme- och köldskyddande, insekt- och skadedjursavvisade m.m.

 
 

Byggmaterial » Isoleringsmaterial » 

Lösfyllnadsisolering