BYGGKATALOGEN 1
Badrumsinredning Balkonger Lekplats Trappor trafikräcken Parkmöbler passagesystem Innerdörrar Golv Ramper Staket Stängsel grindar Solskydd Idrottsanläggningar Hissar
 
Byggmaterial » 

Isoleringsmaterial


 
Bild
 
 
 

Vikbara glasullsskivor med ett ytskikt av förstärkt aluminiumfolie.

 
 

Nätmatta för brand- och värmeisolering av ventilationskanaler eller isolering av rörledningar, behållare, ugnar, pannor m m.

 
 

Väggelementen är uppbyggda med distansbalkar och isolerade med glasull.

 
 

Kassett där ytskyddet består av perforerad plåt, som är omvikt på långsidorna. Kassetten är uppbyggd med en kärna av Bullerskiva, en stenullsskiva med ytskikt och baksidesbeläggning av glasfiberfilt.

 
 

Kassett där ytskyddet består av varmförzinkad sträckmetall som är omvikt på långsidorna. Kassetten är uppbyggd med en kärna av bullerskiva, en stenullsskiva med ytskikt och baksidesbeläggning av glasfiberfilt.

 
 

Ljudabsorberande väggskivor avsedda att skapa en behaglig, dämpad och ombonad ljudmiljö i t ex skolor, kontor, konferensrum, samlingslokaler, studios, biografer och hörsalar. Finns i tre typer: Textur, Slugger och Struktur.

 
 

Dräneringsskiva tillverkad av expanderad polystyren som är sammanklistrad, skärs till rätt mått. Enkelt att montera, bara att ställa upp mot muren/Platon. Fyll sedan igen med befintliga massor, även lerhaltiga massor går bra. Kombineras med en utanpåliggande duk.

 
 

Platon Flexi - expansionsskiktet för klinkergolv på betong- och träbjälklag.

Fuktfördröjande och rörelseupptagande matta som används som underlag till klinker. Mattan består av koniska rutor för maximal vidhäftning till klinkerbruk. Ersätter uppstyvande gips- eller spånskiva.

 
 

Remsa av glasull, helomsluten i plast, för användning mellan syll och grundmur samt för tätning av skarvar mellan betongelement.

 
 

System för utvändig fasadisolering och lämpar sig både för nybyggnad och renovering/ombyggnad av befintliga byggnader. Kan användas på trä- eller betongväggar. Falfri fasadbeklädnad.

 
 

Systemskiva för synlig takisolering försedd med vit eller svart glasfiberväv på den synliga sidan och isolerar mot ljud och värme/kyla. För synlig värme- och ljudisolering i garage, parkeringshus, källartak samt industribyggnader.

 
 

Elastisk, tixotrop, gummiförstärkt, lösmedelsfri bitumenemulsion för fuktisolering av grundkonstruktioner under marknivå, t ex utvändiga betongytor i grunder, stödmurar och plintar.

 
 

Mikroporös vakuumisolering med mycket högt isolervärde. Avsedd som isoleringsmaterial vid både nybyggnation och renovering, t ex för passiva hus, isolering av platta och lutande tak, fasader och golv.

 
 

List av elastisk polyuretan, PUR, för ljudisolering mellan träbjälklag eller betongbalk och undergolvskonstruktion.

 
 

Ränndalsskiva i cellplast, EPS, för uppbyggnad av takfall mot brunn.

 
 

Skivor av extruderad polystyen XPS med minimal vattenabsorption avsedda för konstruktioner där det ställs höga krav på solida golv och underlag.

 
 

Fjädrande polyuretanmaterial för vibrations- och stomljudsisolering, såsom lagring av byggnadsfundament, golv, trappor, mellanväggar, maskinfundament, apparater, rörledningar, ventilationstrummor etc.

 
 

Elastiskt fjädrande och dämpande polyuretanmaterial för vibrations- och stomljudsisolering, såsom lagring av byggnadsfundament, golv, trappor, mellanväggar, maskinfundament, apparater, rörledningar, ventilationstrummor etc.

 
 

Takisoleringsskiva av 15 mm träullsskiva och 55 mm styrencellplast. Avsedd som utvändig värmeisolering på yttertak, främst som kompletterande isolering på Träullit Takelement.

 
 

Vibrationsisolering för elastisk infästning av välbalanserade roterande maskiner med små obalanskrafter. Exempel på maskiner är fläkt-, kyl- och generatoraggregat, kompressorer, pumpar m.m.

 
 

Vattentätt, flexibelt tätskikt avsett som vattentätande skikt på invändiga väggar och golv i konstruktioner med keramiska plattor i bostadsbadrum och därmed jämförliga våtutrymmen i offentliga byggnader.

 
 

Mineralull med hög värmetolerans för exempelvis återfyllning på brandtätningar.

 
 

Ljuddämpande mattor avsedda att läggas under golvbeläggning av trä, laminat, plast, linoleum, textil och keramiska plattor eller integreras i olika bjälklagskonstruktioner.

 
 

Expanderande enkomponent polyuretanskum (PU) avsett för tättning där värme- och ljudisolering krävs, t.ex. runt fönster- och dörrkarmar, utfackningsväggar o.d.

 
 

Stegljudsmattor av plast för reducering av ljud som transporteras mellan golv/tak och väggar.

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Byggmaterial » 

Isoleringsmaterial