BYGGKATALOGEN 1
Badrumsinredning Balkonger Lekplats Trappor trafikräcken Parkmöbler passagesystem Innerdörrar Golv Ramper Staket Stängsel grindar Solskydd Idrottsanläggningar Hissar
 
Byggmaterial » 

Isoleringsmaterial


 
Bild
 
 
 

Skiva av extruderad polystyren för konstruktioner där det ställs höga krav på solida golv och underlag som tex isolering av vägar, järnvägar och flygplatser med tung trafikbelastning.

 
 

Dräneringsskiva av XPS som isolerar och dränerar alla typer av idrottsplatser med konstgräs. Skivan kan även användas på terassbjärklag och övriga ställen där XPS med horisontell dränering önskas.

 
 

Matta av extruderad skummad polyeten med helt slutna celler för stegljudsdämpning i flytande laminat- eller parkettgolv.

 
 

Stolstass för ljuddämpning på stålrörstolar vid hög ljudnivå i olika typer av lokaler. 

 
 

Stegljudsplattor av delvis återvunnen polyester med en stegljudsdämpning på ca 15 dB. Kan beställas som baksida till alla plattor i Desso-sortimententet.

 
 

Tunnflytande asfaltlösning för impregnering och grundning av papp-och betongtak.

 
 

Ljudisolerande väggbeklädnad avsedd att användas som ett alternativ till målarfärg och tapet, tillverkad av återvinningsbar biomassa.

 
 

Dränerande och isolerande cellplastskiva avsedd för: källaryttervägg och grundmur, under grundplatta, terrass- och gårdsbjälklag, idrottsanläggningar t ex golfbanor och fotbollsplaner.

 
 

Akustikmattor tillverkade av återvunnen PU-foam för ljudreduktion av golv, bjälklag och maskinrum.

 
 

Akustikmattor som läggs under golvet för att få tystare golv. Finns i ett flertal tjocklekar och utföranden.

 
 

Vikbara glasullsskivor med ett ytskikt av förstärkt aluminiumfolie.

 
 

Nätmatta för brand- och värmeisolering av ventilationskanaler eller isolering av rörledningar, behållare, ugnar, pannor m m.

 
 

Väggelementen är uppbyggda med distansbalkar och isolerade med glasull.

 
 

Kassett där ytskyddet består av perforerad plåt, som är omvikt på långsidorna. Kassetten är uppbyggd med en kärna av Bullerskiva, en stenullsskiva med ytskikt och baksidesbeläggning av glasfiberfilt.

 
 

Kassett där ytskyddet består av varmförzinkad sträckmetall som är omvikt på långsidorna. Kassetten är uppbyggd med en kärna av bullerskiva, en stenullsskiva med ytskikt och baksidesbeläggning av glasfiberfilt.

 
 

Ljudabsorberande väggskivor avsedda att skapa en behaglig, dämpad och ombonad ljudmiljö i t ex skolor, kontor, konferensrum, samlingslokaler, studios, biografer och hörsalar. Finns i tre typer: Textur, Slugger och Struktur.

 
 

Dräneringsskiva tillverkad av expanderad polystyren som är sammanklistrad, skärs till rätt mått. Enkelt att montera, bara att ställa upp mot muren/Platon. Fyll sedan igen med befintliga massor, även lerhaltiga massor går bra. Kombineras med en utanpåliggande duk.

 
 

Platon Flexi - expansionsskiktet för klinkergolv på betong- och träbjälklag.

Fuktfördröjande och rörelseupptagande matta som används som underlag till klinker. Mattan består av koniska rutor för maximal vidhäftning till klinkerbruk. Ersätter uppstyvande gips- eller spånskiva.

 
 
 

Remsa av glasull, helomsluten i plast, för användning mellan syll och grundmur samt för tätning av skarvar mellan betongelement.

 
 

System för utvändig fasadisolering och lämpar sig både för nybyggnad och renovering/ombyggnad av befintliga byggnader. Kan användas på trä- eller betongväggar. Falfri fasadbeklädnad.

 
 

Systemskiva för synlig takisolering försedd med vit eller svart glasfiberväv på den synliga sidan och isolerar mot ljud och värme/kyla. För synlig värme- och ljudisolering i garage, parkeringshus, källartak samt industribyggnader.

 
 

Elastisk, tixotrop, gummiförstärkt, lösmedelsfri bitumenemulsion för fuktisolering av grundkonstruktioner under marknivå, t ex utvändiga betongytor i grunder, stödmurar och plintar.

 
 

Mikroporös vakuumisolering med mycket högt isolervärde. Avsedd som isoleringsmaterial vid både nybyggnation och renovering, t ex för passiva hus, isolering av platta och lutande tak, fasader och golv.

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Byggmaterial » 

Isoleringsmaterial