BYGGKATALOGEN 1
Badrumsinredning Balkonger Lekplats Trappor trafikräcken Parkmöbler passagesystem Innerdörrar Golv Ramper Staket Stängsel grindar Solskydd Idrottsanläggningar Hissar
 
Byggmaterial » 

Isoleringsmaterial


 
Bild
 
 
 

Ljudisolerande väggbeklädnad avsedd att användas som ett alternativ till målarfärg och tapet, tillverkad av återvinningsbar biomassa.

 
 

Hantverksmässigt tillverkad av furustubbar, gyllenbrun. Används främst till träpanel, timmerhus och trätak, t.ex spåntak. Förpackningar om fat 200 liter, dunk 25 liter resp 5 liter samt 1 liter styck.

 
 

Dränerande och isolerande cellplastskiva avsedd för: källaryttervägg och grundmur, under grundplatta, terrass- och gårdsbjälklag, idrottsanläggningar t ex golfbanor och fotbollsplaner.

 
 

Akustikmattor tillverkade av återvunnen PU-foam för ljudreduktion av golv, bjälklag och maskinrum.

 
 

Akustikmattor som läggs under golvet för att få tystare golv. Finns i ett flertal tjocklekar och utföranden.

 
 

Vikbara glasullsskivor med ett ytskikt av förstärkt aluminiumfolie.

 
 

Nätmatta för brand- och värmeisolering av ventilationskanaler eller isolering av rörledningar, behållare, ugnar, pannor m m.

 
 

Väggelementen är uppbyggda med distansbalkar och isolerade med glasull.

 
 

Kassett där ytskyddet består av perforerad plåt, som är omvikt på långsidorna. Kassetten är uppbyggd med en kärna av Bullerskiva, en stenullsskiva med ytskikt och baksidesbeläggning av glasfiberfilt.

 
 

Kassett där ytskyddet består av varmförzinkad sträckmetall som är omvikt på långsidorna. Kassetten är uppbyggd med en kärna av bullerskiva, en stenullsskiva med ytskikt och baksidesbeläggning av glasfiberfilt.

 
 

Ljudabsorberande väggskivor avsedda att skapa en behaglig, dämpad och ombonad ljudmiljö i t ex skolor, kontor, konferensrum, samlingslokaler, studios, biografer och hörsalar. Finns i tre typer: Textur, Slugger och Struktur.

 
 

Dräneringsskiva tillverkad av expanderad polystyren som är sammanklistrad, skärs till rätt mått. Enkelt att montera, bara att ställa upp mot muren/Platon. Fyll sedan igen med befintliga massor, även lerhaltiga massor går bra. Kombineras med en utanpåliggande duk.

 
 

Platon Flexi - expansionsskiktet för klinkergolv på betong- och träbjälklag.

Fuktfördröjande och rörelseupptagande matta som används som underlag till klinker. Mattan består av koniska rutor för maximal vidhäftning till klinkerbruk. Ersätter uppstyvande gips- eller spånskiva.

 
 

Remsa av glasull, helomsluten i plast, för användning mellan syll och grundmur samt för tätning av skarvar mellan betongelement.

 
 

System för utvändig fasadisolering och lämpar sig både för nybyggnad och renovering/ombyggnad av befintliga byggnader. Kan användas på trä- eller betongväggar. Falfri fasadbeklädnad.

 
 

Systemskiva för synlig takisolering försedd med vit eller svart glasfiberväv på den synliga sidan och isolerar mot ljud och värme/kyla. För synlig värme- och ljudisolering i garage, parkeringshus, källartak samt industribyggnader.

 
 

Elastisk, tixotrop, gummiförstärkt, lösmedelsfri bitumenemulsion för fuktisolering av grundkonstruktioner under marknivå, t ex utvändiga betongytor i grunder, stödmurar och plintar.

 
 

Mikroporös vakuumisolering med mycket högt isolervärde. Avsedd som isoleringsmaterial vid både nybyggnation och renovering, t ex för passiva hus, isolering av platta och lutande tak, fasader och golv.

 
 

List av elastisk polyuretan, PUR, för ljudisolering mellan träbjälklag eller betongbalk och undergolvskonstruktion.

 
 

Ränndalsskiva i cellplast, EPS, för uppbyggnad av takfall mot brunn.

 
 

Skivor av extruderad polystyen XPS med minimal vattenabsorption avsedda för konstruktioner där det ställs höga krav på solida golv och underlag.

 
 

Fjädrande polyuretanmaterial för vibrations- och stomljudsisolering, såsom lagring av byggnadsfundament, golv, trappor, mellanväggar, maskinfundament, apparater, rörledningar, ventilationstrummor etc.

 
 

Elastiskt fjädrande och dämpande polyuretanmaterial för vibrations- och stomljudsisolering, såsom lagring av byggnadsfundament, golv, trappor, mellanväggar, maskinfundament, apparater, rörledningar, ventilationstrummor etc.

 
 

Takisoleringsskiva av 15 mm träullsskiva och 55 mm styrencellplast. Avsedd som utvändig värmeisolering på yttertak, främst som kompletterande isolering på Träullit Takelement.

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Byggmaterial » 

Isoleringsmaterial