BYGGKATALOGEN 1
Badrumsinredning Balkonger Lekplats Trappor trafikräcken Parkmöbler passagesystem Innerdörrar Golv Ramper Staket Stängsel grindar Solskydd Idrottsanläggningar Hissar
 

Expo-Net Danmark A/S


Kort om Expo-Net Danmark A/S

Företaget tillverkar och säljer extruderade plastnät av polyeten. Sortimentet omfattar nät för många olika branscher och användningsområden; bygg och anläggning, industri, trädgård, vattenrening, fiskodling, jord och skogsbruk, emballage.


Företagsbeskrivning

Expo-Net Danmark A/S är en av Europas ledande producenter av plastnät. Sedan starten 1959 har företaget vuxit till att idag vara ett högteknologiskt företag med export till många länder.

Produktutveckling är en betydelsefull del i företagets verksamhet.

Ring eller skriv direkt till vår svenska avdelning 018-10 87 20 eller bt@expo-net.se.


Varuöversikt (14 varor i 5 kategorier) Bookmark and Share
EXPO-NET BIO-BLOK Dagvattenmagasin

Infiltrations-, fördröjnings- och utjämningsmagasin av sammansvetsade nätrör av plast. Ett dagvattensystem med stor hålrumsprocent betyder bl.a. mindre grävarbete. Spar kostnader. Modulerna kan delas och byggas på.
 
EXPO-NET Dagvattensystem

Enkelt och arbetsbesparande system för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).


EXPO-NET Miljönät

Miljövänligt plastnät avsett för utmärkning och avskiljning av förorenad jord från ren jord.

EXPO-NET Avspärrningsnät

Avspärrningsnät kan användas till ett flertal olika varningsändamål, t ex som avspärrning vid stora sportevenemang, inhängnad av byggarbetsplatser, längs vägar i samband med vägarbeten och för att stoppa drivsnö.

 
EXPO-NET Gjutnät

Gjutnät avsett att placeras direkt ovanpå isoleringslagret (t ex lecakulor). Nätet fungerar som gjutunderlag och motverkar förskjutningar i lecalagret.

 
EXPO-NET Insektsnät

Nät av polyeten.. Även lämpligt som ventilations- och takfotnät. Svetsade knutar.
 
EXPO-NET Plastnät

Nät av polyeten, vindskyddsnät, stängselnät, staketnät, varningsnät, säkerhetsnät, trädgårdsnät, insektsnät, axelskyddsnät, skuggnät, emballagenät, nät för markförstärkning och armering, nät till livsmedelsindustrin m.fl. användningsområden.
 
EXPO-NET Plastnät för bullerskärmar

Plastnät avsedda som komponent i olika typer av bullerskärmar.

 
EXPO-NET Plastnät för flygplatser/naturområden

EXPO-1521 används som inhängnad av t ex naturskyddade områden eller flygplatser samt områden för olika sportaktiviteter.

 
EXPO-NET Snöfångst- och ventilationsrör

Snöfångst- och ventilationsrör avsedda att placeras i takkonstruktionens luftspalt för god ventilation och förhindra fukt och mögel.
Snöfångströren förhindrar drivsnö från att tränga in på t ex en isolerad vind samtidigt som god utluftning bibehålls. Rören täpps delvis igen av snön och hindrar drivsnö från att komma in på vinden, när snön smälter blir det åter fri utluftning.

 
EXPO-NET Snöstängsel

Stängsel som stoppar drivsnö och sätts vanligtvis upp längst vägar.

 
EXPO-NET Vindskyddsnät

Vindskyddsnät avsedda för planteringar, stallbyggnader och takkonstruktioner. Nätet kan användas vid planteringar för att reducera vindhastigheter. Nätet kan dessutom monteras i takkonstruktioner, t ex takfot samt även i ventilationsöppningar i stallväggar o d för att dämpa/bryta vinden samtidigt som god ventilation bibehålls . Vindskyddsnäten fungerar även som fågelskydd i takkonstruktioner.


EXPO-Net Varnings- signalnät F23

Orange avspärrningsnät/plastnät tillverkat av Polypropen (PP). Används som avspärrning och säkring t.ex. på byggarbetsplats eller vid sportarrangemang.

EXPO-NET BIO-BLOK

Filtermedia/bärarmaterial för biologisk rening av avloppsvatten från kommuner, industrier samt processvatten från aquakulturer.
 
Företagsinformation
Expo-Net Danmark A/S
Expo-Net Danmark A/S
www.expo-net.se

Telefon:
+45 96 23 56 22

Adress:
George Jensens vej 5
DK-9800  HJØRRING

 
Produktbilder